Chờ đợi là một việc xảy ra khá thường xuyên trong cuộc đời chúng ta và thật chán nếu chỉ biết chờ đợi, hãy làm những điều sau để không còn buồn chán và lãng phí thời gian chờ đợi.